Poofcoaching Mentale Hulp Nieuwegein
Poofcoaching
Contact & wetgeving

Wil je een kosteloos kennismakings gesprek, intake gesprek plannen of je vragen omtrent een te starten coaching of traumatherapie traject stellen vul hieronder je mailadres in en ik neem met je contact op voor een afspraak.

Of bel, whatsapp  030-60.55.411
Mijn streven is dat je binnen 24 uur bericht terug ontvangt. mocht dat niet het geval zijn, wil je dan svp mij berichten via whatsapp of een belletje geven?

Wetgeving
Bij de eerste afspraak vraag ik je de (onderstaande) voorwaarden/ de behandelovereenkomst te tekenen.

- AVG
De AVG wet (Algemene verordening gegevensbescherming) van 1-1-2019) zorgt voor versterking en uitbreiding van je privacy rechten en heeft de uitvoerende organisaties meer verantwoordelijkheden gegeven op dit gebied. Hierin staat ook beschreven hoe ik heb om te gaan met jouw gegevens in verband met de AVG wet . Hieronder kun je het vast doorlezen, zodat je hem in de praktijk kan tekenen. 


- WKKGZ
De WKKGZ (Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg) van 1-1-2017 zorgt er voor dat je als client gratis terecht kunt bij mijn klachtenfunctionaris (via Quasir) indien dit van toepassing is. Ik zal er alles aan doen om je op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Mocht er toch onvrede ontstaan zou het goed zijn als je dat met mij bespreekt. Mocht dat niet lukken dan kun je contact opnemen met de VBAG  en de geschillencommissie (zorggeschil).


- TCZ
Tuchtrecht Complementaire Zorg betekent dat ik als beroepsbeoefenaar ben in geschreven bij het RBCZ-register en dus onder het tuchtrecht val, dat wordt verzorgd door het TCZ.

Behandelovereenkomst downloaden

Algemene voorwaarden downloaden

Privacyverklaring downloaden


Algemene voorwaarden downloaden

Behandelovereenkomst downloaden

Privacyverklaring downloaden


kleine letters

code uit afbeelding a.u.b.