Poofcoaching Mentale Hulp Nieuwegein
Poofcoaching
Persoonlijk leiderschap

Vrouwencirkel
Binnenkort gaan we starten met een Vrouwencirkel.
Dit is een eenvoudige manier om jezelf en andere vrouwen te ontmoeten. Voor ons vrouwen is het belangrijk om ervaringen met elkaar te delen, naar elkaar te luisteren, vragen te kunnen stellen, je herkennen in elkaars verhaal. in de cirkel kun je elkaars kracht ervaren en dat werkt versterkend, helend en relativerend. Naast je kracht mag ook je zwakte, je angst, je verlegenheid en je verdriet er zijn. Je moet niets en je krijgt de ruimte om het niet te weten, om al pratend, luisterend, kijkend te ontdekken wat er werkelijk in je leeft op jouw eigen wijze.

Samen zullen we naar aanleiding van thema's en of gebeurtenissen elkaar verhalen vertellen, elkaars spiegel zijn, lachen, huilen, praten, stil zijn, oefenen, delen en rusten bij elkaar.
Systemisch opstellen, geleide meditaties, lichaamswerk en orakelkaarten zijn enkele werkvormen, waaruit we kunnen kiezen. We zullen vooral de verbinding met onszelf en de verbondenheid met elkaar en met het leven ervaren en versterken!
Heb jij interesse, laat dan vast je mailadres achter zodat we je op de hoogte kunnen stellen als de definitieve datum rond de zomer bekend is.Om persoonlijk leiderschap van de werknemers te vergroten bied ik preventieve werk gerelateerde coaching en workshops op de werkvloer aan. 

Werk gerelateerde coaching
- Merk je dat je vastloopt in je werk?
- Dat je de grip op je werkzaamheden steeds verder kwijtraakt?
- Je  'je ziek melden' wilt voorkomen maar wel steeds dichterbij komt?
- Ben jij of is jouw werkgever op zoek naar passende effectieve hulp om ziekteverzuim te voorkomen?

Dan bied ik het kader van gezondheidsmanagement een kort en intensief coaching traject aan, wat houdt dat in?

- Op korte termijn een passend aantal coaching gesprekken
- Inzicht in redenen dat je de grip bent kwijt geraakt
- Bewustwording van wat nodig is om hierin je eigen verantwoordelijkheid te nemen
- Thuisopdrachten om je eigen plan van aanpak met een gezonde toekomstsvisie vorm te geven
- Praktische handvatten voor in de toekomst,  op jou persoonlijk toegesneden
- Een op maat gemaakte offerte voor je leidinggevende waarmee je het gesprek aan kunt gaan waarin jij kunt aangeven wat jij nodig hebt om niet langdurig uit te gaan vallen.

Een voorbeeld van deze individuele begeleiding die momenteel door mij gegeven word is gericht op preventie van uitval, aan verpleegkundigen van diverse verpleegafdelingen van het St. Antonius Ziekenhuis. De afspraken hierover zijn dat de verpleegkundige binnen 1 week terecht kan om met een zelf opgesteld behandelplan aan de slag te gaan. De kosten van de afgesproken aantal sessies wordt door de werkgever betaald. Zie hier voor de referentie.

Workshops op de werkvloer
Omdat een medewerker zijn/ haar persoonlijkheid meeneemt naar het werk en je werk soms mee neemt naar huis, in combinatie met een sterk veranderend werk klimaat wordt het steeds belangrijker om voor ze om hun eigen grenzen te kunnen geven. Mooi gezegd ze hebben een goed persoonlijk leiderschap te ontwikkelen.
Vanuit deze gedachtegoed in combinatie met mijn eigen verpleegkundige ervaring geef ik met veel plezier workshops aan teams in de gezondheidszorg. Momenteel ben ik actief bij het Zorgspectrum en St. antonius Ziekenhuis. Deze laatste op diverse afdelingen en voor "Sterk in je werk". Een prachtig initiatief om de medewerkers (kosteloze) scholing aan te bieden om ze beter te leren omgaan met de werkdruk en meer vaardigheden kunnen ontwikkelen om meer persoonlijk leiderschap te kunnen tonen.


De diverse workshop zijn:
- 'Elastische grenzen'
Doel van de workshop is het vergroten van de mentale weerbaarheid van de verpleegkundige d.m.v. stress (h)erkennen, lichaamsbewustzijn hierop creëren zodat ze hierna in staat zijn zich zelf te reguleren. Een onderdeel hiervan is het verschil in persoonlijke en professionele verantwoordelijkheid leren herkennen en hiermee om gaan. Tevens krijgen ze een tool om hun grens aan te geven en hiermee onderling eenduidig te kunnen communiceren. In de workshop staat het interactieve en ervaringsgericht leren voorop.

- "Steviger in je werkschoenen staan"
De beschrijving: Hoe kun jij je standvastig en toch soepel door je werk heen bewegen? Door inzicht te krijgen in "waar" en "hoe" jij staat en wát jou in beweging brengt, of juist in de weerstand. Door interactieve oefeningen kom je er achter "waarom je ja zei waar ne nee bedoelde". Deze informatie zet je om in een soort van gebruiksaanwijzing voor jezelf. Waar je in geval van teveel tegenwind weer op terug kunt vallen. Zodat jij energieker, vanuit keuzevrijheid je werk weer met passie kunt uitvoeren!

- "Feedback geven en ontvangen"
Doel: volgens de regels van de 4G methode feedback kunnen geven en ontvangen. De onderlinge communicatie verbeteren door gebruik te maken van het Johari-venster. Dit alles nadat wat het team nodig heeft zodat iedereen zich "veilig" genoeg voelt om open te communiceren.

- "In gesprek gaan en blijven"
Doel: diverse gespreksvormen worden belicht en wat heb je aan aanvullende communicatie vaardigheden ( Luisteren, samenvatten en vragen) nodig om deze goed uit te voeren? Uiteraard is ook dit een interactie workshop waar theorie en praktijk afgewisseld worden. Het uitgangspunt bij deze workshop is: "De betekenis van mijn communicatie is de respons die ik krijg!" 

Iedere workshop duurt 3 uur en wordt op locatie gegeven. Voor een offerte neem dan contact op.

Carola Heens